Ecommerce

Tento produkt firmy IBM patří k absolutní světové špičce v oblasti software pro elektronické obchodování. Navíc v sobě zahrnuje nejnovější technologie a standardy jako je JavaTM, katalogové nástroje, dynamické stránky a další.

Obchodní operace 
Net.Commerce má schopnost provádět nakupující specifickými katalogy zboží v různých cenových hladinách podle jeho zařazení do odpovídajících skupin. Toho je dosaženo přiřazením jména a hesla každému připojenému uživateli. Umožňuje nabízet slevy na základě odebraného množství v penězích nebo kusech zboží.Protokol

SET (Secure Electronic Transaction) 
Net.Commerce je připraven k podpoře protokolu SET, který zajišťuje bezpečnost plateb bankovními platebními kartami. Pomocí tzv. SET aplikací lze pak zajistit bezpečnost každé transakce platební kartou.

Kešování dynamických stránek 
Dynamické webovské stránky dovolují nabízet každému zákazníkovi informace o nejnovějších produktech a cenových relacích v nejrychlejším možném čase. Kešování stránek o jednotlivých produktech a jejich kategoriích vede ke zvýšení výkonu web serveru.

Integrace 
Pomocí vlastního API (Application Program Interface) můžeme Net.Commerce integrovat do již existujících systémů. Net.Commerce obsahuje makro operace a API funkce, které automaticky řídí všechny obchodní operace.

Net.Commerce je dodáván s API funkcemi, které řeší následující obchodní operace:

 • Řízení registrace a elektronické knihy zákazníků
 • Kontrola a aktualizace nabídky produktů
 • Sledování objednávek
 • Kalkulace cen a celkových nákladů
 • Kalkulace daní
 • Nabídka slev
 • Sledování dodavatelských podmínek a ověřování exportních omezení
 • Kalkulace nákladů na dopravu
 • Použití různých daňových a dodavatelských podmínek pro lokální nebo zahraniční objednávky
 • Ověření zda-li jsou platné poskytnuté informace o platbách
 • Obnova informací z lokálních databází

Také můžeme vytvářet své vlastní API funkce, které mění způsob provádění operací nebo které obsluhují informace uložené v našich databázích. API je napsáno v jazyce C a C++.

Volba databáze 
Kromě databáze DB2 podporuje Net.Commerce také databáze používající ODBC (API standard), čímž je umožněna volba použití dalších databázových nástrojů pro tvoření databáze pro váš obchodní server.

Efektivní čištění databáze 
Pro čištění databáze má Net.Commerce zvláštní program Database Cleanup. Můžete vymazat různé zastaralé nebo nepotřebné informace, které jen zabírají místo, jako například záznamy o neaktivních nakupujících, vyřízených nebo zrušených objednávkách, produktech označených k výmazu, záznamy z keší nebo staging serveru.

Staging server – testovací server 
Změny cen, modifikace textů, nová grafika a templates mohou být testovány na tzv. staging serveru ještě předtím, než se náš site otevře. Toto nejen snižuje počet chyb vznikajících při updatu, ale hlavně nám dovoluje vizuálně ověřit a zkontrolovat provedené změny ještě před jejich zveřejněním.