E-fórum

2. ročník e-fóra a valná hromada APEK

Předposlední květnový víkend proběhl v malebném prostředí mìstečka Sněžné na Českomoravské vysočině 2. ročník e-fóra spojený s valnou hromadou APEK – Asociace pro elektronickou komerci.

Na tomto setkání zaměřeném především na elektronický obchod (či komerci, což je snaha o překlad z anglického e-commerce) se sešla řada zajímavých lidí především z řad provozovatelù e-shopù, softwarových firem a novinářù.

Diskutovaly se samozřejmě otázky týkající se dalšího rozvoje e-commerce u nás a především o náplni činnosti APEK, jejíž členové na závěr tohoto setkání odhlasovali na valné hromadě této asociace plán dalších krokù a prací směřujících ke společnému cíli – zvýšení dùvěry v elektronický obchod, což bylo jednoznačně identifikováno jako největší současný problém e-commerce u nás. Hlavním nosným projektem činnosti asociace se stal předem avizovaný projekt certifikacě českých e-shopù. Více o tomto projektu, jakož také o dalších aktivitách APEKu se dozvíte na webu asociace http://www.apek.cz.

Za Brain Systems se zúčastnil e-fóra i valné hromady APEK ředitel společnosti Ing. Dalibor Wijas, který byl také zvolen místopředsedou Dozorňí rady APEK.

Dalibor Wijas
30.5.1999 19:30:16